تقویم آموزشی

مرکز آموزشی دارای تاییدیه رتبه (1) ملی از سازمان ملی استاندارد ایران، با همکاری اداره کل استاندارد اصفهان و آزمایشگاه کالیبراسیون کیفیت آفرینان ، (دارای تایید صلاحیت ISO IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI) )برگزار می کند.


واحد شایسته تقدیر اداره کل استاندارد اصفهان در سال 1393


 

رديف

نام کارگاه آموزشی

تاريخ برگزاری

شهريه (تومان)

1

تکنیک های بررسی میان دوره ای تجهیزات اندازه گیری

97/9/7

190.000

2

تکنیک های اطمینان از اعتبار نتایج آزمون و کالیبراسیون

(Ensuring the validity of results)

بر اساس  ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 17025:2017

97/9/21

200.000

3

اصول تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری و  آزمون - مقدماتی

4و97/10/5

280.000

4

اصول انتخاب و استفاده از مواد مرجع در آزمایشگاه

97/10/6

220.000

5

اصول تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری و  آزمون پیشرفته

(با رویکرد بالا به پایین)

97/10/20

290.000

6

تشریح الزامات  ISO/IEC 17025:2017

2و97/11/3

290.000

7

مدیریت ریسک (Risk Management)

بر اساس استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

97/12/01

230.000

8

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

(Laboratory information  management system)

بر اساس   ISO/IEC 17025:2017

97/12/8

210.000