آموزش

آموزش سیستم های مدیریت کیفیت و تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته اوزان ومقیاس و استاندارد 17025

۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵
احتراماً به استحضار می رساند، مرکز آموزش کیفیت آفرینان ، در راستای تحقق اهداف و آرمان های آموزشی سازمان ملی استاندارد ، و ارتقاء سطح علمی و عملی، و افزایش راندمان...