شرکت کیفیت آفرینان نواندیش سپاهان برگزار می کند


شرکت کیفیت آفرینان نو اندیش سپاهان دارای تاییدیه رتبه 1 ملی از سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری اداره کل استاندارد اصفهان برگزار می کند          https://t.me/ecalir

ازتقویم آموزشی زمستان 98 را در قسمت آموزش / تقویم آموزشی بازدیید فرمایید . 

10در صد تخفیف اعضای کانال تلگرام

https://t.me/ecalir   لینک کانال