استخدام

آزمایشگاه کالیبراسیون کیفیت آفرینان به منظور تکمیل کادر اداری نیاز به همکاری یک نفر خانم کارشناس حسابداری  آشنا به امور مالیات و بیمه دارد لطفا فرم استخدام را در قسمت تماس با ما پر نمایید و رزومه پیوست را بفرستید

آذر 1400