راه اندازی نرم افزار کالیبراسیون کیفیت آفرینان

معرفی نرم افزار :

با توجه به تعدد مشتریان آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کیفیت آفرینان و جهت سهولت و تسریع فعالیت های مربوط به تست تجهیزات، صدور گواهینامه‌ها و فاکتور مشتریان بر آن شدیم که سیستمی نرم افزاری تعریف نموده و در آن تمامی فرآیندها را به صورت الکترونیکی لحاظ نماییم. در همین راستا از اواخر سال 1395 مراحل تست این نرم افزار سپری گردید و رسماً از ابتدای سال 1396 عملیاتی گردید. از جمله مزایای این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کاهش خطا هنگام انجام تست بر روی تجهیزات مشتریان و در نتیجه کاهش احتمال بروز خطا در گزارش دهی به مشتریان
  • مدیریت زمان در فواصل فرآیندها از طریق در دسترس بودن کلیه اطلاعات بصورت الکترونیکی
  • تسریع در صدور گواهینامه‌ها و فاکتور مشتریان و در نتیجه بالا بردن سطح رضایت آنها
  • ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و یکپارچه از مشتریان
  • ثبت دقیق و منظم کلیه فعالیت های مجموعه آزمایشگاه ها
  • صرفه جویی در مصرف کاغذ در راستای کاهش هزینه ها
  • تسهیل در گزارش گیری اطلاعات مورد نیاز در سیستم مدیریت آزمایشگاه ها
  • مکانیزه کردن نظر سنجی از مشتریان و سایر فرآیندهای مرتبط
  • بهبود مستند سازی در سیستم مدیریت آزمایشگاهی